ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τους γονείς αλλά και τους καθηγητές. Το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια εστιάζεται κυρίως στα παιδιά στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως αντιληπτικές διαταραχές, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και εξελικτική αφασία.

Πως αντιλαμβανόμαστε μαθησιακές δυσκολίες

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας, τα 8 συνηθέστερα προειδοποιητικά σημάδια των μαθησιακών δυσκολιών είναι τα εξής:

 1. Δυσκολία στην ανάγνωση και/ή τη γραφή
 2. Δυσκολίες στα Μαθηματικά
 3. Δυσκολία απομνημόνευσης
 4. Δυσκολία εστίασης της προσοχής
 5. Δυσκολία τήρησης οδηγιών
 6. Κακός συντονισμός
 7. Δυσκολία διαχείρισης εννοιών που αφορούν στο χρόνο
 8. Δυσκολία οργάνωσης

Πιο ήπια συμπτώματα μαθησιακής δυσκολίας

 • Παρορμητική συμπεριφορά
 • Απρεπή ανταπόκριση σε ερωτήσεις (στο σχολείο ή σε άλλο κοινωνικό πλαίσιο)
 • Δυσκολία συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής)
 • Δυσκολία έκφρασης (το παιδί δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που σκέφτεται)
 • Ασταθής επίδοση στο σχολείο
 • Ανωριμότητα στην ομιλία
 • Ελλιπής αντίληψη μέσω της ακοής
 • Δυσκολία διαχείρισης νέων καταστάσεων
 • Δυσκολία κατανόησης λέξεων ή εννοιών

Τι μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος για να βοηθήσει το παιδί

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη σωστή αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοθεραπευτές καταρτίζουν ατομική βοήθεια καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Είμαστε εδώ για ακούσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε ή απλά εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας