ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργεί και συντηρεί ο κάθε άνθρωπος στο οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό του πλαίσιο.

Διαπροσωπικές σχέσεις ένα κοινωνικό δίκτυο

Δεν μπορείς κάποιος άνθρωπος να βρίσκεται στην κοινωνία χωρίς να συνάψει με συνανθρώπους του διαπροσωπικές σχέσεις και γι’  αυτό είναι ζωτικής και μεγάλης σημασίας πως κάποιος σχετίζεται αλλά και επικοινωνεί με τους γύρω του.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις σήμερα

Ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι κοινωνίες έχουν υιοθετήσει μια λογική αποκλεισμού και απόρριψης. Άνθρωποι θέλουν να αποκλείουν άλλους ανθρώπους ώστε, με τον τρόπο αυτόν, να αποτρέψουν έναν δικό τους ενδεχόμενο αποκλεισμό. Οι περισσότεροι από εμάς, δεν τολμούμε να εκφράσουμε κάτι τέτοιο ανοιχτά, ούτε καν να το ομολογήσουμε στους  ίδιους  μας τους εαυτούς. Είναι σαφές ότι οι συνθήκες ζωής στις πόλεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου δε βοηθούν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη σταθερών και υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων

Το διαδίκτυο και οι διαπροσωπικές σχέσεις

Ένας τρόπος, ή καλύτερα, μια ψευδαίσθηση, αντιστάθμισης αυτής της θεμελιώδους έλλειψης εμπιστοσύνης, ασφάλειας, αλλά και ύπαρξης ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων είναι η καταναγκαστική επιθυμία απόκτησης ολοένα και περισσότερων διαδικτυακών «φίλων»  που  διακρίνει πολλούς  από εμάς. Μέσα από αυτό, ελπίζουμε πως η ποσότητα  θα μετριάσει -αν μη τι άλλο, έστω και ελάχιστα- την έλλειψη ποιότητας που χαρακτηρίζει, συχνά πλέον, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Στη σύγχρονη εποχή των γρήγορων ρυθμών και της αβεβαιότητας,  έχουμε, δυστυχώς, «εκπαιδευτεί» να αποφεύγουμε  τα  προβλήματα και  τις κάθε είδους δυσκολίες, παρά να τις επιλύουμε.

Πως ένας ψυχολόγος βοηθάει στις διαπροσωπικές σχέσεις

Μέσα από την κουβέντα με κάποιον «τρίτο» και με βάση την εμπειρία του, ο ψυχολόγος είναι σε θέση μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον κατανόησης και αποδοχής, να βοηθήσει το άτομο να ξεδιαλύνει τις αιτίες των δυσκολιών του και να ανακαλύψει νέους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους σημαντικούς «άλλους» της ζωής του.

Εάν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον ψυχολόγο δεν έχετε πάρα να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσα από την φόρμα επικοινωνίας.